Uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja
Ovdje navedeni uvjeti primjenjuju se na prodaju proizvoda objavljenih na internetskoj stranici www.franja.hr.
Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik stranice www.franja.hr Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i uvjetima kupnje.
Smatra se da Korisnik narudžbom u cijelosti prihvaća Opće uvjete poslovanja i uvjete kupnje.
Korištenjem ovih internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.
Nositelj svih prava na Internet stranici www.franja.hr je trgovački obrt FRANJA, vlasnik Jaki Franja.
Uvjetima korištenja propisani su uvjeti i pravila za Korisnike, a odnose se na korištenje internetske stranice www.franja.hr.
Korištenjem internetske stranice Korisnik iskazujei potvrđuje suglasnost s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te daje pristanak na korištenje internetske stranice www.franja.hr u skladu s istima.
Korisnik/ci imaju obvezu prije same kupovine upoznati se s ovdje navedenim Uvjetima. Uvjete treba redovito provjeravati kako bi Korisnici bili upoznati sa svim pravima i obavezama koji proizlaze iz korištenja internetske stranice, a koji su podložni promjeni.
Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Korisnika te se kao takvo ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Također, bilo koji Korisnik nije ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe.
Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja smatra se sklopljenim i pravovaljanim završetkom narudžbe proizvoda.
Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba, sukladno zakonskim propisima.
Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.
Ukoliko se postupi suprotno ovoj odredbi, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti svojih zaporki.
Ujedno, Korisnik je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke prilikom registracije.
Ukoliko Korisnik postupi suprotno tome, time ovlašćuje Prodavatelja na uskraćivanje pristupa ili ostvarenja svih ili dijela usluga koje nudi www.franja.hr.
Korisnik potvrđuje kako je upoznat s mogućnošću povremenog prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole trgovačkog obrta FRANJA, vl. Jaki Franja te prihvaća da trgovački obrt FRANJA, vl. Jaki Franja nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći uslijed i za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.
Korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Trgovački obrt FRANJA, vl. Jaki Franja zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine ili izmijeniti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja Internetske stranice www.franja.hr ukoliko to smatra potrebnim.
Iz gore navednog slijedi da su Korisnici dužni prije svakog korištenja Internetske stranice www.franja.hrpregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Ukoliko Korisnik ne pregleda sadržaj Općih uvjeta poslovanja prije svake kupovine takvo postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.
Sve eventualne promjene stupaju na snagu danom objavena www.franja.hr.
Korištenje ove internetske stranice (www.franja.hr) isključivo je na odgovornost Korisnika.
Prodavatelj je oslobođen od svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla nastati prilikom posjete internetskoj stranici www.franja.hr,a kao posljedica protupravnih radnji trećih osoba, pojave računalnih virusa, prekida u komunikacijskoj liniji, neovlaštenog pristupa, neprikladnog ponašanja, nemara i sličnog te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj.
Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.franja.hrinternetske stranice.
Uvjeti ovog poglavlja odnose se na cjelokupni sadržaj internetske stranice www.franja.hr.
Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na www.franja.hr nainternetskoj stranici.
www.franja.hrzadržava pravo na pogreške u opisu i/ili slici proizvoda, a koje su postavljene kao takve informacijama proizvođača.
Svi sadržaji navedeni na internetskoj stranici postavljeni su na način kako bi kupcu u najvećoj mogućoj mjeri olakšali izbor prilikom kupovine.
Prodavatelj ne odgovara za nenamjerne i slučajne pogreške.
www.franja.hrsve materijale (fotografije i tekstove) postavlja na web-stranicu u dobroj namjeri kako bi se kupcu olakšao odabir artikala za kupnju.
www.franja.hrne jamči da fotografije proizvoda koje su dobivene izravno od proizvođača u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za eventualne nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo.
Postoji mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije te opisa proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda ili je dostavio pogrešne podatke. Kako bi se izbjegle takve situacije redovito i detaljno provjeravamo sve podatke vezane uz proizvode.
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.41/14, 110/15, 14/19).
Opće Informacije o trgovačkom društvu
Transakcijski račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d Zagreb, IBAN broj:
HR46 236000011017 1933 4
Sjedište: FRANJA TRGOVAČKI OBRT I PRUŽANJE JEDNOSTAVNIH UGOSTITELJSKIH USLUGA, vl. Jaki Franja, Heinzelova 6b, 10000 Zagreb
Adresa elektoničke pošte: info@franja.hr
OIB: 06079068366
MBO: 90817125
Vlasnik i odgovorna osoba: Jaki Franja
Upisano u obrtni registar Republike Hrvatske
Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima
1Prodavatelj –FRANJA trgovački obrt, vl. Jaki Franja, Heinzelova 6b, 10000 Zagreb, Hrvatska
2www.franja.hr– webstranica u vlasništvu Prodavatelja
3Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila i platila proizvod ili uslugu.
4Korisnik www.franja.hr– svaka osoba koja web stranicu www.franja.hrkoristi u svrhu stjecanja uvida u informacije o pojedinom proizvodu ili općenitih sadržaja stranice te kupnje proizvoda oglašenih na istoj
5Korištenje www.franja.hr– pristup stranici www.franja.hrradi u svrhu informiranja o sadržaju iste i/ili ostvarivanja kupovine
6Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupovine proizvoda putem www.franja.hr
7Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „www.franja.hr”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine (ukoliko su dostupni u tom trenutku).
1Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupoprodaja odabranog proizvoda ili usluge putem www.franja.hrweb trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge navedene u web trgovini. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-web trgovina i telefonskog poziva s ljudskim posredovanjem.
Kupac je u mogućnosti izabrati želi li da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (putem newsletter-a).
Nakon uspješno obavljene registracije (u kojoj su pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.franja.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni i ostalih informacija vezanih uz proizvod.
Cijena i uvjeti dostave navedeni su pod “Načini dostave”.
Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu” klikom na link „Košarica”.
Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u tijeku procesa zaključenja kupovine prodan u tom će slučaju Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača) putem e-maila ili telefonskog poziva.
Prodavatelj, osim navedene obveze izravnog kontakta u takvom slučaju ne odgovara Kupcu po bilo kojoj osnovi u opisanom slučaju.
U „košarici” su navedeni svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu, zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnim iznosom kupovine s uključenim PDV-om.
Ukoliko je Kupac završio s odabirom proizvoda/usluga i želi nastaviti sa kupnjom, odabire link „Kupi”, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba”. Na toj je stranici potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije uključujući i adresu dostave te potvrditi ili eventualno izmijeniti adresu dostave računa i odabrati i potvrditi način plaćanja (virmansko plaćanje ili plaćanje kreditnom karticom).
Detalji računa se, sukladno važećim zakonskim odredbama, mogu promijeniti ovisno je li primateljračuna fizička ili pravna osoba.
Ukoliko račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve zakonom predviđene podatke kako bi račun bio formalno ispravan.
Nakon izvršenih gore navedenih koraka i odabirom „Kupi” na stranici „Narudžba”, sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe” na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju te obavijest o slanju potvrdnog maila. Navedeni mail sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve eventualno potrebne dodatne informacije. Ukoliko je kupac odabrao kartično plaćanje, klik na „Kupi” preusmjerava na unos podataka vezanih za plaćanje karticom.
1Načini plaćanja
Plaćanje na internetskoj stranici www.franja.hrvrši se isključivo u kunama.
Cijene su maloprodajne, u njima je sadržan pripadajući PDV, a izražene su u eurima.
Cijena svakog proizvoda izražena je za svaki proizvod pojedinačno.
Proces upisivanja cijene na stranicu zahtjeva ljudski faktor te je podložan mogućnosti nastanka nenamjerne pogreške pri unosu.
Sve navedene cijene vrijede za kupovinu u web shopu, neovisno o eventualno različitoj cijeni za isti proizvod u trgovini.
Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene u web shopu bez prethodne obavijesti jednako kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene i u trgovini.
Isto tako, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti ili ukinutieventualne popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.
Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
Neovisno od stacki navedenih u prethodnoj točci ovih Općih uvjeta, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.
Naručene proizvode možete platiti na sljedeće načine
•Putem virmana i opće uplatnice
•Karticama Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium, Diners
Plaćanje putem virmana ili opće uplatnice
Ukoliko ste odabrali plaćanje virmanom ili općom uplatnicom na vašu e-mail adresu bit će poslana potvrda Vaše narudžbe s navedenim svim detaljima potrebnim za izvršenje plaćanja.
Ako se plaćanje proizvoda vrši putem opće uplatnice ili virmana, korisnik na uplatnici mora ispuniti sljedeće podatke:
Uplata na IBAN FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl. Jaki Franja.: HR46 236000011017 1933 4
Poziv na broj: HR99 – broj ponude
Primatelj: FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl. Jaki Franja, Heinzelova 6b, 10000 Zagreb
OIB: 06079068366
Po zaprimljenoj uplati poslat ćemo Vam naručene proizvode.
Naručeni proizvodi se dostavljaju kupcu u skladu s uvjetima dostave koji su navedeni u ovim Općim uvjetima.
Plaćanje kreditnim karticama
Plaćanje izravno putem interneta, korištenjem najmodernijeg servisa za plaćanje kreditnim karticama omogućeno je za niže navedene debitne i kreditne kartice:
•Visa
•MasterCard
•Maestro
•Diners
•Visa Premium
1Sigurnost plaćanja i izjava o zaštiti osobnih podataka prilikom naplate
Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka
WSPay kao izvršitelj provođenja autorizacije i naplate kreditnih kartica postupa s osobnim podacima u svojstvu izvršitelja obrade te sa osobnim podacima postupa u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679 te prema strogim pravilima PCI DSS L1 regulative o zaštititi upisa i prijenosa podataka.
WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.
Osobni podaci koji se koriste u svrhu autorizacije i naplate odnosno u izvršavanja obveza iz Ugovora ili temeljem Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.
1Registracija
Za obavljanje kupovine na web shopu, registracija nije obavezna.
Ono što je potrebno je samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) radi omogućavanja slanja potvrde narudžbe.
Ukoliko ne želite svaki puta tijekom kupnje unositi adresu dostave te informacije o sredstvu plaćanja, preporučujemo brzu registraciju.
U tom je slučaju potrebno samo jednom unijeti važeću e-mail adresu, osobne podatke (ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, broj telefona) te lozinku pomoću koje se omogućuje pristup korisničkom računu.
Za lozinku preporučujemo proizvoljan niz raznovrsnih znakova (kombinacija malih i velikh slova, te brojki i interpunkcijskih znakova – na primjer: upitnik ili uskličnik)- što je veći broj znakova koje lozinka sadrži, to je lozinka otpornija na hakersko probijanje.
Ako Vam je teško domisliti se vlastitoj kombinaciji znakova, na web stranici u rubrici ‘Password generator’ možete dobiti automatski generiranu lozinku.
Nakon što ste unijeli tražene podatake, registraciju potvrdite klikom na polje “Registracija” kako bi ista bila uspješno provedena.
Korisnički račun koji ste otvorili na gore opisani način ostaje registriran u sustavu, a pristupiti mu možete upisom korisničkog imena i lozinke na stranici “Prijava”.
U slučaju da ste zaboravili lozinku, problem se rješava klikom na “Zaboravljena lozinka?” na istoj stranici. U tom Vas se slučaju preusmjerava na stranicu na kojoj možete ostaviti svoju e-mail adresu s kojom ste se registrirani na web shopu, a na istu će Vam sustav automatski poslati link pomoću kojeg ćete resetirati lozinku i dobiti novu, automatski kreiranu.
Tako dobivenu lozinku možete kasnije sami promijeniti u postavkama računa ukoliko Vam novokreirana lozinka ne odgovara. Imate mogućnost i kliknuti’DA’ kada vam preglednik ponudi da upamti lozinku koju ste unijeli kako je ne biste moralisvaki puta unositi kod prijave.
Nakon što ste kreirali korisnički račun za svaku daljnju kupnju potrebno je samo prijaviti se korisničkim imenom i lozinkom.
1Dostava
Troškovi dostave
Dostava za sve narudžbe kupljene u www.franja.hrinternetskoj trgovini iznosi 30,00 kuna.
Proizvodi koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi bit će isporučeni Kupcu u roku od 1-3 radna dana, (osim otoka, ovisno o voznom redu trajekta i Dubrovačke regije).
Ako se odlučite na kupovinu možete odabrati dostavu ili osobno preuzimanje.
Robu je moguće preuzeti u našoj trgovini, na adresi Vlaška 62, u radno vrijeme poslovnice.
Dostavu kupljene robe vrši Prodavatelj angažiranjem tvrtke specijalizirane za dostavu.
Sve dostava se vrše putem prijevozničke tvrtke OVERSEAS TRADE Co. koja obavlja usluge transporta.
Proizvodi bit će odgovarajuće zaštićeni prilikom pakiranja tako da se dostave neoštećeni uobičajenom manipulacijom paketa u transportu.
Kupac ima obvezu prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i te ih odmah, tijekom postupka pruzimanja, reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio ili odbiti preuzimanje pošiljke na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja, a koja mogu utjecati na ispravnost kupljenih proizvoda.
Kupac je također obvezan potpisati dostavnicu prilikom preuzimanja robe, a koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
Ukoliko je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je naručio i kupio, Kupac ima pravo na zamjenu, odnosno isporuku stvarno naručenog proizvoda. Ako to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda idužan je vratiti pogrešno dostavljeni proizvod.
U slučaju da Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti kupljeni proizvod u roku od 1-3 radna dana od dana plaćanja, o tome je dužan obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke.
U tom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
Uz kupljeni proizvod Kupac dobiva račun, potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati i sve eventualno propisane dokumente koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list i slično).
Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke Kupac potvrđuje da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi.
Cijene dostave istaknute su na www.franja.hrs uračunatim PDV-om.
Status narudžbe
Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.
1Povrati
Prije samog sklapanja Ugovora, preporučujemo Korisniku da pregleda Uvjete korištenja www.franja.hrkoji su navedeni unutar padajućeg izbornika pod ‘Podrška’ (obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), te uvjete o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.)
Sukladno članku 77, stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje robe u posjed Kupcu, a bez obveze navođenja razloga.
Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko je usluga koja je premdet Ugovora u potpunosti ispunjena, a čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Korisnika te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom kako će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko usluga bude potpuno ispunjena.
Sukladno članku 77., stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe, a koje je rezultat njegovog rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ukoliko se kupljeni proizvod vraća Prodavatelju iz bilo kojeg razloga isti mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl. Jaki Franjaima pravo utvrđivanja uvjeta povrata robe–odnosno, postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.
U ovom slučaju Korisnik/Potrošač snosi trošak povrata robe.
Pravo na povrat
Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
•Prodavatelj ne snosi odgovnost za nedostatke proizvoda ako su u trenutku sklapanja Ugovora isti bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati
•Općenito se smatra da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari
•Odredba Stavka 2. ovoga Članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor)
•Prodavatelj odgovara za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike, a koje u stvarnosti nema.
Pregled stvari i vidljivi nedostaci
•Kupac je dužan zaprimljenu stvar (kupljenu i isporučenu robu) pregledati na uobičajeni način ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće te o eventualno vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od 8 (osam) dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja; u suprotnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.
•U slučaju kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje bi mu inače po toj osnovi pripadalo.
•Ako je kupac otpremio stvar (kupljenu i isporučenu robu) dalje bez pretovara i originalnoj ambalaži, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari iz Stavka 1. ovog Članka može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto. U tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.
•Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak
Skriveni nedostaci
•Ukoliko se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o utvrđenom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od 2 (dva) mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja.
•Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu 2 (dvije) godine od predaje stvari, a u slučaju trgovačkog ugovora 6 (šest) mjeseci.
•Ugovorom se mogu produljiti rokovi iz Stavka 2. ovoga Članka
1Jednostrani raskid ugovora
Kako bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl. Jaki Franja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka.
Izjavu je potrebno poslati u pisanom obliku ili poštom na FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl. Jaki Franja, Heinzelova 6b, 10000 Zagreb, Hrvatska ili elektroničkom poštom na info@franja.hr.
U Izjavi se obavezno mora navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte Korisnika.
Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana zaprimanja korisnikove odluke o jednostranom raskidu Ugovora. Ova se odredba ne primjenjuje ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. Ukoliko korisnik pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl. Jaki Franja može izvršiti tek nakon što je zaprimio vraćenu robu ili nakon što mu bude dostavljen valjani dokaz o slanju robe Prodavatelju.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu FRANJA TRGOVAČKI OBRT, Heinzelova 6b, 10000 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, odnosno najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju dostavio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Izravne troškove povrata robesnosiKorisnik. Korisnik se moli da se prije raskida Ugovora javi na broj telefona 01/ 2479-300  ili uputi e-mail na adresu info@franja.hrkako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
1Reklamacija
Ukoliko prilikom prve uporabe proizvoda Korisnik ustanovi da je proizvod koje je dobio neispravan ili Korisnik nisje zadovoljan proizvodom, molimo Korisnika da nas kontaktira i slijedi niže navedene korake.
Korisnik treba dostaviti informacije o broju narudžbe, broju računa ili korisničkog imena, opisom reklamacije i slikom proizvoda e-mailom na info@franja.hr.
Potom Prodavatelj šalje Korisniku potvrdu primitka reklamacije te, temeljem navedenog opisa nedostatka, informaciju može li se proizvod zamijeniti za novi, može li se za proizvod dobiti povrat novca ili je proizvod potrebno poslati u ovlašteni servis.
U slučajevima kad se proizvod može zamijeniti za novi, na Korisnikovu adresu Prodavatelj šalje dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na skladište.
Po zaprimljenom povratu proizvod na skladište, Prodavatelj šalje Kupcu obavijest o slanju zamjenskog proizvoda.
Ukoliko zamjenu proizvoda nije moguće izvršiti Prodavatelj s Kupcem dogovara povrat novca.
Povrat novca ili zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana od dana zaprimanja povrata reklamiranog proizvoda. Ukoliko zamjena ili povrat novca nije izvršena u navedenom roku, kontaktirajte nas telefonski na 01/ 2479-300  ili e-mailomna info@franja.hr.
Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju molimo Kupca da pošiljku ne preuzima.
Molimo Kupca da kontaktira Prodavatelja kako bi u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
Sigurni smo kako ćemo riješiti svaku reklamaciju na obostrano zadovoljstvo.
1Zaštita osobnih podataka
Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca, ali samo one koji su nužni za ispunjenje svojih obveza. Iste može koristiti i za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te za dostavu promo-materijala, newslettera, u svrhu unaprjeđenja odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka koji su neophodni za realiziranje on-line kupovine.
Pristup newsletter bazi, kao i bazi Kupaca s osobnim podacima Kupaca uz FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl Jaki Franja ima i tvrtka ŽIVOTOPIS d.o.o., specijalizirana tvrtka za izradu web trgovina.
Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (izuzetak čine oni podaci koji su nužni ugovornom poslovnom partneru za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda). Od gore navedene obveze će biti izuzeti slučajevi u kojima je Prodavatelj dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca ovlaštenim državnim tijelima, u skladu sa zakonom i po predočenom valjanog naloga.
FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl Jaki Franja ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke te za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.
1Izjava o privatnosti
Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima, a koji su nužni za ispunjenje naših obveza; također se obvezujemo informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka i redovito omogućavati  kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
1Politika kolačića
Za ispravno funkcioniranje stranice www.franja.hrnužno je potrebno spremanje malih količina informacija (Cookies) na računalo korisnika.Sukladno regulacijama EU, FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl Jaki Franja prije spremanja kolačića mora zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem web stranice www.franja.hrinternet trgovina Korisnik pristaje na upotrebu Cookies-a.
Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se priovjeravati i prilagođavati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica.
Ukoliko se korisnik odluči na onemogućvanje funkcije ‘kolačića’, postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje www.franja.hrweb trgovina.
1Pohvale i prigovori
Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
U skladu s Člankom 10., Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) u slučaju nezadovoljstva uslugom i/ili proizvodima iz bilo kojeg razloga, možete uputiti pisani prigovor internetskoj trgovini www.franja.hr.
FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl Jaki Franja  Vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte (na adresu: FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl. Jaki Franja, HEINZELOVA 6b, 10000 ZAGREB), telefona (broj: 01/ 2479-300)  ili putem maila (e-mail adresa: info@franja.hr).
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, molimo Vas da u prigovoru svakako navedete broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.
FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl Jaki Franja će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor na zaprimljeni prigovor će Vam stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
Kontakti
Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti na adresu:
FRANJA TRGOVAČKI OBRT, vl. Jaki Franja, Heinzelova 6b, 10000 Zagreb, info@franja.hr.
OIB: 06079068366
Platforma za online rješavanje sporova
Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. godine, sporove vezane uz online kupnje na cjelokupnom području EU bit će moguće riješiti putem ODR platforme. Platforma za rješavanje sporova dostupna je na internetskoj stranici  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Navedena platforma omogućuje rješavanje svih problema koji bi se eventualno pojavili tijekom online kupnje unutar EU, odnosno sporova koji se odnose na internetsko naručivanje bez uključivanja sudova, ukoliko je to moguće.
Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove.
1Ostale odredbe
1)Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na www.franja.hr.comisključivo i jedino za osobne potrebe, odnosno u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na www.franja.hru bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i slično. Uporaba sadržaja www.franja.hrna drugim web stranicama je zabranjen.
2) Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova www.franja.hrtrećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora kojim se uređuju prava i obveze Prodavatelja i treće osobe koja objavljuje informaciju.
3) Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, a koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu proizvođača/distributera proizvoda.
4) U slučaju da www.franja.hrodgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugim web stranicama drugih osoba, a koje nisu u vlasništvu Prodavatelja, ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne može preuzeti nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
5) Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće su situacije da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne. U tom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu o točnim informacijama nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti, odnosno odustati od iste.. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
6) Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
•se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
•se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
•postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao